ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Εκτύπωση E-mail

 

Η Εταιρία έχει συμμετάσχει εκπονώντας μελέτες κτηματογράφησης σε όλες τις μέχρι σήμερα φάσεις δημιουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου.CADASTRAL THUMB 1

Επίσης έχει εκπονήσει κτηματογραφικές μελέτες για οδικά και άλλα τεχνικά έργα.

CADASTRAL THUMB 2Η Εταιρία έχει εστιάσει στο αντικείμενο αυτό,  και  έχει αναπτύξει διάφορες σύγχρονες τεχνικές συλλογής στοιχείων στο πεδίο.

Επίσης έχει αναπτύξει όλη την σχετική μεθοδολογία και έχει καθορίσει τις διαδικασίες για την ταχεία συλλογή χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων στο πεδίο και την αυτόματη καταχώρηση των στοιχείων αυτών στο GIS του γραφείου.

Με τον τρόπο αυτό  η Εταιρία στοχεύει στον συνεχή εκσυγχρονισμό της στο συγκεκριμένο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες απαιτήσεις της Χώρας στον τομέα αυτό.