ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Εκτύπωση E-mail

 

APOTUPOSEIS THUMB 2H Εταιρία θεωρεί πρώτη της προτεραιότητα να υιοθετεί ταχύτατα τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο, και στο πλαίσιο αυτό, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 πρωτοστάτησε στην χρήση δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης στις τοπογραφικές αποτυπώσεις . Επίσης λίγα χρόνια μετά ήταν από τις πρώτες που καθιέρωσε την χρήση των σύγχρονων ρομποτικών γεωδαιτικών σταθμών και την εφαρμογή τους, στις τοπογραφικές αποτυπώσεις.
Η Εταιρία έτσι έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία σε τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας  όπως και σε ειδικές αποτυπώσεις.
APOTUPOSEIS THUMB 1Η Εταιρία διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο αυτό. Μεταξύ άλλων έχει ασχοληθεί με τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας, όπως αυτές που πραγματοποίησε στα πλαίσια της συμμετοχής της σε μελέτες κτηματογράφησης. Επίσης διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ειδικές αποτυπώσεις τεχνικών έργων και αρχαιολογικών χώρων κλπ.