ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ Εκτύπωση

 

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης που έχει αποκτήσει η Εταιρία σε κάθε τύπου θαλάσσια εφαρμογή έχει πραγματοποιήσει υδρογραφικές μελέτες :

 

  • για κατασκευή λιμένωνHYDRO THUMB 2
  • παράκτιων εγκαταστάσεων
  • εγκατάσταση αγωγών πετρέλευσης
  • εγκατάσταση αγωγών

 

 

Σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές χρησιμοποιεί τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την ταχεία και άρτια πραγματοποίηση των μετρήσεων στο πεδίο και την επεξεργασία γραφείου με σκοπό την σύνταξη άρτιων μελετών.

 

Δείτε εδώ Σχετικά Έργα