ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Εκτύπωση


  • (1993-1994-1997) Αρχαιολογικές έρευνες σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο University of Florida και την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου του Ακτιου για τον εντοπισμό ευρημάτων από την ναυμαχία του Ακτίου "The Actium Project".Τα ευρήματα χαρακτηρίστηκαν ενδιαφέροντα και το πρόγραμμα συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.